MOTORIKBANA


för skolgård

Ett skapande skolaprojekt med permanent färg
tillsammans med 130 elever från förskoleklass till åk 5.
En bana att hoppa bakåt, framåt på ett ben och två,
balansera, kasta prick och hitta på egna nya lekar i.

 

Hamburgsundskolan
maj
2019