https://soundcloud.com/belljar-227091191/rya-wildwood-by-proxy

 

 

 

     
 

A Rya Messenger

-ljudverk om skogen till skogen i skogen

14 min

 

 

 

24 sept 2019 Konstrave i Rya Skog på Hisingen i arrangemang av Skogsgruppen
(Ilona Huss-Walin, Fröydi Laszlo och Marie Obbel Bondeson) med föreläsning av Martin Jensen

GIBCA EXTENDED

 

   
   

Rya is a wildwood that is said to be prehistoric.The wood is utmost restricted. Rya is labelled nature reserve and has its place, surprisingly enough, in the very city of Gothenburg. in the heaviest industrial area. Squashed by oil refinary companies and other industries, there is little silence here. At an inventory in 2007, 22 threatened and rare species were found in the area. This piece is to be a messenger from a wailing Mother Nature.

     
     

 


 

 

A Rya messenger
/ Wildwood by proxy
(14 minuter)

 

En rytm drömmer sig fram
i det hypnagoga
genom vitt öga
och vidare in i mitt öra

Vrålet från ett okänt universum som
ber mig gå härifrån
Skogen skruvar sig
med den skadades ursinne
Som ett vilt djur på zoo
Jag hör det

Jag hör ursprunget
falla tillbaka in
In i sin egen famn
Och sömnen
Ständigt osynligt störd
Av de döda ickeplatsernas tondövhet

Jag känner igen någonting.
Sårig makt
När urskogens lunga
andas i min.
Skogen pulserar genom ådrorna
från jordens inre i mitt hjärta
till allt utanför som bärs samman
av band utan knutar

-Ingen kuvar mig.

 

 

   
   

 

      
 

 


Rya Skogsljudverket även som performance i skogen 25e maj på Stora Bornö Oceanografiska station.
Club Antropocen har Öppet hus, med Fröydi Laszlo