TILL KARIN

2007

           
Om man drar en linje
spänner en tråd
från tredje ögat
rakt ut i mörkret
genom den tunna luftens rike
När man går rakt ut i intet
Kan man hitta balansen