Röster jan -02

 

"Hela
den offentliga
sektorn består
av tomma själar.
Det handlar om
dom som jobbar
med människor.
Och dom om några
borde väl ha
fyllda själar.


Det är inte
en arbetsmiljöfråga
egentligen
utan en
samhällsfråga:

-Hur lever vi egentligen?..."

 

citat: Eiwor Börjesson