Röster jan -02

     
     
     

 

"Hela den offentliga sektorn består av tomma själar.
Det handlar om dom som jobbar med människor.
Och dom om några borde väl ha fyllda själar.


Det är inteen arbetsmiljöfråga egentligen
utan en samhällsfråga:

-Hur lever vi egentligen?..."

 

citat: Eiwor Börjesson