MAN GÅR IN I VÄGGEN

"Det är
bättre
att vara
bil
än
människa
i dagens samhälle.

Det är
kortare väntetider
på bilverkstan
än på sjukhusen..."

 

citat Lennart

När man införde karensdagen i sjukförsäkringen fick det till följd att många undvek att stanna hemma för att vila sig nån eller ett par dagar, när man t ex kände halsont och förkylningar. Den där möjligheten då man kunde stänga dörren om sig och hämta andan försvann i början av nittiotalet. Stressforskare kallar vissa typer av korttidsjukskrivning för "preventiv sjukskrivning" och menar att den kan innebära det hälsosamma andrum som behövs för att långsiktigt mota utbrändhet. Samhället konstaterar att långtidssjukskrivningarna ökat lavinartat sedan början av nittiotalet (vilket sammanfaller i tid med att man införde karensdagen) Sedan en tid tillbaka har det blivit populärt i media att avhandla ämnet i termer av lata människor och falska sjukskrivningar. En forskare, Krister Freden, satte på GPdebattsida (23 okt 2002) ned foten, under rubriken "Maximal vinst är inte förenlig med minimal arbetsfrånvaro". Han menar att man talar felaktigt om stigande "sjukfrånvaro" istället för om "arbetsfrånvaro".
Sjukskrivning är den enda av samhället accepterade flyktvägen från dålig arbetsmiljö. I offentlig förvaltning kan man översätta profit med grad av utsugning av varje individs innersta förmåga. Krister Freden menar att det behövs modiga politiska beslut för att lösa problemet, inte pengar utan tankar och handling som tar hänsyn till människans begränsade fysiska och psykiska resurser.//

Personalen får tre vilstolar som ska placeras ut i skolenhetens tre personalrum. Lärarrummet, vaktmästeriet och förskolans personalrum har nu fått vardera en pausplats. Alla har fått formulera vad en paus innebär för dem. Alla erbjuds att gå ifrån sitt arbete under 15 min. Konstnären kommer då att hålla ställningarna i deras respektive klassrum, kontor, kök el dyl.