MEKANISK FONTÄN En pedagogisk skulptur
för lek med vatten.
En enkel lek med naturlig början och slut.
En lek som tränar eftersatt motorik,
stimulerar till samarbete
och triggar associationerna.

Den här skulpturen finns på Bastasjös Gruppboende
- ett hem för unga autister.
 

Bastasjö gruppboende Karlskrona Kommun
2012

 

Mitt uppdrag var att
utforma en skulptur till utemiljön.
Efter flera samtal med personal och unga boenden
kom vi fram till att en vattenskulptur
vore en bra idé.

Den här skulpturen är tänkt att engagera
både personal och boende.
De boende har själva svårt att kommunicera
och att ta till sig andras kommunikation.
De är inneslutna i sig själva.
Men vatten fascinerar en autist.
Och vattnet bör ha en ände
eftersom intresset oftast blir en fixering.

    Aktivitet med en början och ett slut.
Vattenleken har en ende.
Fascinationen för vattnet bryts när leken tar slut,
man häller en viss mängd vatten
och ser sedan vart det tar vägen
genom skulpturens alla hål och former.
   
Med en vattenkanna
kan man när man vill
aktivera fontänen
genom att hälla vatten
i trattarna eller direkt på
bordet (ca 25 liter)
Alla horisontella ytor har hål
så att vattnet kan röra sig
genom skulpturens former.
     
   
       
     
       
     
    Tekniska fakta:
svartbränd metall.
ihåligt gjutjärn och
ihåliga patinerade detaljer.
Höjd på bordet ca 1,10m
( bordsytor ca 50cm x 50cm resp 30cm x 30cm)
Möbeln skruvad i betong
fundament