GIBCA EXTENDED 2017

"I want To Believe"

 

 

 

             
 
           
 

"DET ÄR INGEN SOM SER"

Videoinstallation with plants & flowers from the Gardens of Angered To Konstepidemin
with Love

 

  Foto: Hendrik Zeitler          
               
      http://www.gibca.se/index.php/sv/gibca-extended/i-want-to-believe Foto: Hendrik Zeitler          
               
        Foto: Hendrik Zeitler          
                 
        Foto: Hendrik Zeitler          
     

Utställningstext:

Hur de bofasta på Vättlefjells häradsallmänning tilläts nyttja marken
har en historia som går långt tillbaka i tiden. Gustav Vasa bröt upp bestämmelserna kring vad som skulle gälla som gemensam bymark
och flyttade gränserna för områden som folket fick använda och vad
som istället skulle gälla som kronans mark. -Det är fortfarande precis
samma ständiga ovisshet för oss odlare, antingen för att kommunen vill bygga hus eller för att folk klagar. Det är konstigt. För det finns ju hur mycket mark som helst i Sverige, tänker jag. Jag har haft kolonilott sedan 1994 i Angered. Totalt har jag haft sex olika lotter. Det finns just nu 77 lotter här. 61 av dem har stugor. Vi har blivit flyttade flera gånger fram och tillbaka med våra odlingar. En gång flyttade jag själv inom Angered och bytte därför lott självmant. Jag flyttar mina plantor vidare till nästa ställe. Ibland tar de sig, Ibland överlever de inte. För mig betyder närheten till Naturen allt. Ibland har jag tänkt att det spelar ingen roll om jag så skulle bli hemlös eller arbetslös för när jag går ut i naturen återvänder jag aldrig tomhänt. Den ger mig det alla dyrbaraste. Odlingslotten är min bank. Den ger mig lokalt producerade grönsaker och blommor. Och jag kopplar av. Jag blir en annan människa. Den har hjälpt mig komma tillbaka hur många gånger som helst från svåra situationer. När jag går till min odlingslott och gräver lite så begraver jag samtidigt mina bekymmer.

Halime Kadiri

           
       

 

         
     

 

         
 

 

 

    Foto M.Bondeson          
     

DET ÄR INGEN SOM SER.
5.30 min

Videofilm från Angereds Koloniträdgårdar
som Halime Kadiri beskriver för mig som lilla Paradiset.
Halime är en aktiv och engagerad Angeredsbo som tillsammans
med många andra tillbringar värdefull tid i trädgårdarna.
Hon kallar det ett självorganiserande integrationsprojekt
som inga myndigheter kommer i närheten av.
Ändå är koloniträdgårdarna ständigt nedläggningshotade.