Den som äger frihet att yttra
äger rätten till Guds namn   

Radband av
Tio människor
som tänker
på Gud
 

 

 

 

 
 

“ Det finns en Gudslängtan i varje människa.
När man kommer samman i tron inför Gud med öppenhet
utan att diskutera rätt och fel fungerar det oavsett trosinrikning.
Du kan inte säga att du älskar Gud och hatar din broder.
Fundamentalism är rädsla....”


Barbro Alvring, kyrkoherde.
(2006)

   
 

” Det finns ingen skillnad på kristnas och muslimers Gud.
Gud är god och evig. Förtryck är inte i Islams namn.
Vi tror på profeten Muhammed men också på profeterna Jesus och Moses.
Men vi tror inte att Jesus är Guds son. Gud har inga barn. Gud är ju könlös....”


Shaima Vana Muhammad,
styrelsemedlem för Sveriges Unga Muslimer
(2008)

 

 

“Gud är livet.
Det gudomliga finns som en möjlighet
mellan varje individ och allt annat liv
och det är alltid personligt.
Bara i det gudomliga kan tillit finnas.
Tillit och tro är samma sak.... “


Dan Melander, präst

(2008)

   

“För mig är Gud allt som finns.
Han finns i mina tankar, i min kropp som han har skapat.
Om man som människa gör gott, får man gott tillbaka.”

Kabeelah Naser, nyanländ till Göteborg.
Flykting från Bagdad
(2008)

   
 

“Religiositet har för mig inget med tro att göra;
det är en äventyrresa, en upptäcktsfärd i verkligheten,
en önskan att ständig våga se och släppa alla åsikter,
alla begrepp och öppna mig för undran över detta ögonblickets magi. Varje ögonblick är en inbjudan att vara den öppenheten.”


Kåre Landfelt, zencoach
(2008)

 
 

“För mig är Gud en närvaro.
En ogreppbar någon som jag genom Bibelns berättelser om framför allt Jesus Kristus och kyrkans riter och gemenskap har hittat ett sätt att närma mig och förhålla mig till.”


Magdalena Landin, präst

(2008)

   
  Haky Yasim, konstnär, i tystnad på knä vid Vitlyckehällarna    
 

“Jag kan inte tro på Gud.
Gud är det universellt okända
och att kontrollera och fånga det okända i en form är omöjligt... “


Shakir Samawi, poet och exilförfattare, bor i Sverige sedan tjugo år

(2008)

   
 

“ Jag tycker om den här historien: Oscar Wilde sa till sin unge älskare: När vi ligger döda i våra kistor och hör dom basunen ljuda... Du, då låtsas vi som att vi inte hör den... “


Britta Anjou, konstnär

(2008)

   
 

“Jag är kulturellt muslim men inte religiös.
Gud eller Allah, det är bara namn,
symbolen för helheten, för målet på vår resa.
Jag arbetar för att förstå människan på jorden.
Det har inget med Gud att göra....”


Talat Salawi, dansare och koreograf.

(2008)

   
     
   

Hagakyrkan

Göteborg
foto & text

2009