-" I want to invite people to meet something unexpected within them selves. If the piece of art offers such oppurtunity then the work fits well into the environnement.


   

Sagornas speglar


 

 

 

   
   

Inomhusgestaltning
Reggio Emilia förskola

Se sig själv i sagorna.
Se om man får plats
i formen av en sagofigur…


Målgrupp:1-3 år

  VÄGG: Formskurna speglar för stunder av identifikation och upptäckt. GOLV: Infälld olikfärgad golvbeläggning framför
För utveckling av utformningsförslag i utemiljön och info om helt koncept: bondesonmarie@gmail.com
     
 

 

               
  Relaxing park med
lekidentitet
-

Parken i staden som offentlig plats är ett sällsynt reservat. En unik plats där medborgaren är befriad från sin funktion som ekonomisk konsument. Avsikten här är att lyfta fram parkens karaktär av fredad offentlig plats och förstärka dess funktion av kontemplation och antistress. Som en del av en övergripande idé presenteras här en sits med lätt fjädring för vuxna el unga. Platser för vila och samtal eller drömmeri. Inspirerad till formen av barnbilstolar, och till funktionen av hoppgungor och bungy jump.
-Helt enkelt en hoppegunga.

För utveckling av utformningsförslag och info om helt koncept kontakta mig.

bondesonmarie@gmail.com

   

 

     

 


 

     

 

   
      LYSANDE HUNDÄNGLAR
på Hundkyrkogården
           
  Ljussättning av det offentliga stadsrummet,.
Kurs för konstnärer, Växjö
aug- sept 2012
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

"Theleborgs slottspark är en svart och otillgänglig plats nattetid. Mitt förslag har sin röda tråd i slottets inomhus karaktär av värme, liv och fest där du känner dig unik – den stämningen vill jag gärna låta parken signalera. Låt de större ursprungliga träden som skapar luft och rum i parken bli bättre synliga. I marknivå föreslås dels att buskage högre än 50 cm ljussättes med små ledljus underifrån och att stigarna ljussättes med markbelysning. Dels att enstaka strategiskt placerade träd varsamt ljussättes underifrån för att ge mjuka skuggor och jämnbelysning. Ge rymd och sikt....Gamle Grevens bästa vänner har en egen plats i parken. Fyra stenar med hundarnas namn restes en gång i kärlek. Det är en speciell plats. Jag lyfter fram och samlar ihop den platsen. Återger den sin värdighet. Jag föreslår en eller flera lysande hundänglar som vakar vid de resta gravstenarna.
Se hela förslaget för lljussättningen av dammen.

För hela ljussättningsförslaget kontakta: bondeonmarie@gmail.com

   

 

     
      Dokumentation från fullskaletest av ljussättning
av dammen i Theleborgs slottspark (för mera info, backa och se pdf ljus).