Kannebäckskolan i Göteborg ( för döva och hörselskadade elever)


Projekt med lärare och elever: 5 betongbänkar i utomhusmiljön.