NYA TORSLANDASKOLAN


VÄRME

VÄRDE

HJÄRTA

HUMOR

LYSSNA

KRAMAR

SNÄLLHET

TILLIT

SÅNGER

FRED

 

 


14 nov 2009 brann gamla skolan ned till grunden.
Det enda som återstod var barnens 10 betongplattor på marken. Lärarna tog dem tillvara.
Den nya Torslandaskolan invigdes i sept 2013.

För skolpersonalen är det viktigt att få tillbaka orden.
Verket fyller en viktig symbol när allt annat är borta.
Under hösten 2012 arbetade jag med nya barn från Särskolan. I workshopform lekte vi med ord, byggde vi formar i slöjden, och gjöt vi tillsammans betongplattor. Den här gången ligger barnens ord “ Tio ord i en människa” från början infällda i betong
på skolgården som en fast utsmyckning