Embodied dreaming

     
    bild: Min säng, Residency i Szeged, Ungern.
     

DOWN THE RABBIT HOLE

Svansen av en dröm
som färdats långt bort ifrån
och tar sig så nära den kan
Det går fort

Jag håller mig fast för att följa
det som rör sig obehindrat
bland synvillor, håligheter och sårbarhetens blinda fläckar

Jag följer med ned
i kaninhålet
till verklighetens
sanna natur

Jag är överallt
expanderar till ingenting
Det ingenting som är alltings kropp

- Vad är medvetande?
- Vem är medveten?
- Var finns medvetandet?

Blodhundens näsa
Papegojans blick
Grodans impuls

----------

Min ateljé är en bur
för det främmande
där jag göder mitt levande byte
Jag ger det olika namn
permanenta representationer
för det omöjliga som möjlighet

Det är ett rent hantverk
Jag stoppar upp allt jag ser

 

 

( 2014 )