Virserums Konsthall

   


Funky business

&

den försvunna arbetsplatsen

 


 
    Virserums Konsthall maj-okt 2002. En utställning om Funky Business och människorna kring en arbetsplats som en dag försvann från Småland till Asien. Videointervjuer med Camilla, Wåge, Gunvor, Camilla och Douglas som blev arbetslösa. Andra intervjuer med chefer,journalister och politiker i Ruda. Klotterplank för besökare, fikarum med litteratur om den nya ekonomin, globaliseringspelet "the Winner takes it All" .