ARTIST STATEMENT 

 


Jag undersöker Det Overkliga i relation till de kognitiva konstruktionerna som vi kallar det verkliga. Drömmen i den vakna kroppen. Kroppars tysta berättelser. Den Andre som det främmande i mig själv- bortom jaget. Jag undersöker hur ljudande vibrationer påverkar medvetandet. Talar in i kroppar. Flödar genom hjärnans emotionella nätverk. Till hjärtats neuroner. Det hypnagoga är en möjlig strategi för en kraft som kan ta oss förbi det omöjliga. Genom semantiska rum och specifikt kulturella konstruktioner. Över gränserna mellan det friska och det sjuka, mellan det verkliga och det overkliga. Språk konstrueras i levande kroppar. Jag ställer mig frågor kring Medvetande. Medvetandet utanför den mänskliga tanken. Medvetandet inom mig som terra inkognita. Perceptionen som en port ut mot det som befinner sig bortom. Naturen som subjekt. Kroppen som gräns. Kroppen som Jag. Jaget som Natur. Identiteten som en rörlig position. Under allt som driver mig finns nyfikenheten på en subversivitet som omskapar.

 

Drömfågeln ruvar på erfarenhetens ägg.