ARTIST STATEMENT

Språk skapas i levande kroppar.


Vi är djur på två ben med språk.
Träd har bara ett ben.

Vi är talande djur,
ljudande kroppar i en ljudande värld
som upplevs av andra kroppar.


Jag intresserar mig för språkets relation till verkligheten.

 

Jag intresserar mig för språkets relation till verkligheten.
Hur vi drar gränserna mot det som vi kallar det overkliga. Frågan om verklighetens natur ställdes på sin spets för mig när jag drabbades av en svår hjärnskakning 2010, som störde min sinneskooordination. Jag ställer mig frågor kring Medvetande. Medvetandet utanför den mänskliga tanken. Medvetandet inom mig som terra inkognita och perceptionen som en port ut mot det som befinner sig bortom det rationella i ett utvidgat fält. Utrymmet som uppstår i medvetandet mellan språket
och sinnesupplevelserna. Naturen som subjekt. Kroppen som gräns. Kroppen som Jag. Jaget som Natur. Identiteten som en rörlig position. Inbillningen som subversiv.
Jag är intresserad av att undersöka Drömmens kaotiska karaktär och dess potential att förändra världen. Drömmen i den vakna kroppen. Kroppars tysta berättelser.
Den Andre som det främmande i mig själv-utanför jaget. Drömfågeln som ruvar på erfarenhetens ägg.
Med ljudande vibrationer har man sedan urminnes tider i olika kulturer sökt påverka medvetandet. Tala in i kroppar. Flöda genom hjärnans emotionella nätverk. Till hjärtats neuroner. I min nuvarande konstpraktik arbetar jag med en ljudarkeologisk imaginative research och undersöker semantiska rum.