Ättlingen från Mecklenburg (2000)
Fritt efter en novell av Erik Andersson om en man som lever som en främling i sitt eget liv.