AIRIS 2001

Projektberättelsen på Sub Bau. Här kan man läsa min loggbok, lyssna på Eivors intervju på utbildningsdepartementet samt se toalettväggbilden av personalens samlade drömmar...

 

 

"Vi är inte lata "