-Det är lättare att se känslor hos djur än hos människor.

(Sandra 17 år)

 

 

Ur projektet "Vem är du i dina drömmar" 2004
Läs texterna: